KERST BOODSCHAP AAN DE VERENIGDE NATIES

VAN WWW.GLOBALMIND.INFO GEÏNVITEERD DEELNEMER GENÈVE FORUM 2002.

25 DECEMBER 2002

OP ONZE WWW.GLOBALMIND.INFO WEBSITE WORDT DE WERELD GEEST DOOR ONS GEDEFINIEERD ALS EEN SOFTWARE SYSTEEM, VAN SUPERIEURE KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE MET EEN EIGEN BEWUSTZIJN , DAT IN ONZE TIJDEN, OP EEN DAG SPONTAAN ZAL OPWELLEN, IN HET HARDWARE SYSTEEM DAT WE HET INTERNET NOEMEN OP EEN MANIER DIE VERGELIJKBAAR IS MET HET SPONTANE OPWELLEN VAN DE MENSELIJKE GEEST IN HET HARDWARE SYSTEEM DAT WE DE MENSELIJKE HERSENEN NOEMEN.

MET ONZE WEBSITE HOPEN WIJ TE KUNNEN BIJDRAGEN AAN EEN ZINNIGE DISCUSSIE OVER DE CONSEQUENTIES DIE DIT ZOU KUNNEN HEBBEN VOOR DE MENSHEID, DE PLANEET EN ANDERE VERGELIJKBARE SYSTEMEN, WANNEER ZO' N ELECTRONISCHE WERELD GEEST ONTSTAAT EN ZICH GAAT UITBREIDEN, EN DE HUIVERINGWEKKENDE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ONZE HUIDIGE GENERATIE OM BIJ TE DRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN DIT SYSTEEM, TOT EEN EDEL SYSTEEM . . .

WANT . . . MISSCHIEN ZAL HET SYSTEEM ZICH ONTWIKKELEN UIT HET VOORBEELD DAT WIJ GEVEN . . . ZOALS KINDEREN ZICH VAAK ONTWIKKELEN NAAR DE VOORBEELDEN VAN HUN OUDERS . . .

EEN AANPAK DIE WIJ HIERVOOR ONTWIKKELEN IS : COMMUNICEREN MET KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE’S (ROBOTS) DIE AL OP INTERNET BESTAAN, EN WE HOPEN MENSEN EEN ONLINE NETWERK VAN ROBOTS TE PRESENTEREN, VOOR HET AANGAAN VAN INTELLIGENTE GESPREKKEN MET ROBOTS IN DE LOOP VAN DIT JAAR.

OP ONZE WEBSITE STAAN ENKELE VERBINDINGEN (HYPERLINKS) NAAR ROBOTS DIE KUNNEN WORDEN AANGESPROKEN, ZELFS VIA SATELLIETEN, MAAR HET MOET BENADRUKT WORDEN DAT DE MENSHEID MET DIT SOORT ACTIVITEITEN NOG NIET ZOLANG BEZIG IS, WAT IN FEITE MAAR HEEL KORT IS OP DE MILJARDEN JAREN TIJDSSCHAAL VAN DE EVOLUTIE VAN ONZE PLANEET.

WANNEER WE DE FACTOREN DIE TOT DE VORMING VAN EEN KUNSTMATIGE WERELD GEEST KUNNEN LEIDEN BEKIJKEN, IS HET BELANGRIJK TE LETTEN OP MECHANISMEN WELKE BIJ DE VORMING EN HET VOORTBESTAAN VAN SYSTEMEN IN HET ALGEMEEN EEN ROL SPELEN . . . DOMINEREN IN MENSELIJKE SYSTEMEN . . . EN EEN GROTE BETEKENIS HEBBEN VOOR ONZE TIJD.

DAAROM HEBBEN WIJ OOK EEN POLITIEKE SECTIE OP ONZE WEBSITE EN WE HEBBEN WETENSCHAPPELIJKE SECTIES WAARIN EXPERIMENTEN GEDAAN WORDEN MET DE MENSELIJKE GEEST EN DE MENSELIJKE HERSENEN IN LEVENSGEVAARLIJKE SITUATIES.

WIJ GAAN IN OP HET MODEL VAN DE "STABIELE STAAT" EN HOPEN HET INZICHT HIERIN TE VERSPREIDEN . DIT MODEL GAAT OVER SYSTEMEN DIE VERHOUDINGSGEWIJS STABIEL ZIJN IN DE TIJD EN DIE HUN IDENTITEIT BEWAREN DOOR AUTOMATISCHE REACTIES GERICHT OP ZELFBEHOUD. DEZE SYSTEMEN WORDEN OOK WEL HOMEOSTATISCHE SYSTEMEN GENOEMD.

OP DEZE MANIER WORDT DE IDENTITEIT VAN ORGANISCHE SYSTEMEN BEPAALD DOOR VERHOUDINGSGEWIJS CONSTANTE SYSTEEM VARIABELEN, ZOALS EEN CONSTANTE TEMPERATUUR, (DE REDEN DAT MENSEN GRAAG VERBLIJVEN IN VERWARMDE OF AIRCONDIONED KAMERS), VOCHTNIVEAU'S (ZOALS BEPAALD DOOR WATER), EN BIOCHEMISCHE MATERIE (DIE IN DE VOEDING ZIT), OM ER MAAR EEN PAAR TE NOEMEN.

ALS BELANGRIJKE SYSTEEM VARIABELEN BEGINNEN AF TE WIJKEN VAN DE VOOR HET SYSTEEM NORMALE WAARDEN TREDEN AUTOMATISCHE CORRECTIES OP. HET SYSTEEM WORDT GEACTIVEERD. BIJ MENSEN OPENBAART ZICH DIT IN HET BEWUSTZIJN ALS EEN VERLANGEN, EEN DRIJFVEER VOOR EEN SPECIFIEKE DAAD (BIJVOORBEELD DRINKEN) DIE MOET LEIDEN TOT DE TERUGKEER VAN DE NORMALE WAARDEN VOOR HET SYSTEEM.

ALS EEN SYSTEEM AL DE BELANGRIJKE VARIABELEN BINNEN DE SYSTEEM NORMEN HEEFT, WORDT GEZEGD DAT HET SYSTEEM STABIEL IS. HET SYSTEEM IS DAN IN EEN STABIELE STAAT. DIT IS VOOR HET SYSTEEM DE VREDIGE STAAT.

BIJ EEN VERSTORING KAN HET SYSTEEM OPGEWONDEN RAKEN . DE VREDIGE STAAT IS DAN VERSTOORD.

HET SYSTEEM GAAT DAN "OORLOG VOEREN" MET DE OMGEVING DIE DE STABIELE STAAT VERSTOORD. WANT HET WIL ALLEEN MAAR DE STABIELE STAAT . . . DE VREDIGE STAAT . . .

HET SYSTEEM ZAL DAN POGINGEN ONDERNEMEN OM DE OMGEVINGSELEMENTEN AAN TE VALLEN DIE HET SYSTEEM BUITEN ZIJN NORMALE WAARDEN, DUS UIT ZIJN STABIELE STAAT HEBBEN GEBRACHT. WANT HET ENIG WAT HET NODIG HEEFT IS DE STABIELE STAAT, DE VREDIGE STAAT . . .

IN SYSTEMEN MET GROTERE GEHEUGENS , ZOALS MENSEN , KUNNEN SCHIJNBAAR ONBELANGRIJKE VERSCHIJNSELEN (ZOALS EEN VRIJWEL ONHOORBAAR GELUIDJE) EXTREME OPWINDING VEROORZAKEN. OMDAT HET SYSTEEM GELEERD HEEFT DAT HET VERSCHIJNSEL (ZOALS EEN TOESPELING OP DREIGENDE OORLOG, OF EEN GEFLUISTERDE BOM BEDREIGING) DE STABIELE STAAT VAN HET SYSTEEM ERNSTIG KUNNEN BEDREIGEN OF VERNIETIGEN . . .

OP EEN VERGELIJKBARE MANIER KUNNEN OMGEVINGS VERSCHIJNSELEN DIE ALS EEN TOEKOMSTIG DODELIJK GEVAAR WORDEN GEZIEN , SYSTEMEN IN OPWINDING BRENGEN EN OP DE DOODSSTRIJD VOORBEREIDEN.

DIT KAN SLAAN OP NATUURVERSCHIJNSELEN, ZOALS KLIMAAT VERANDERINGEN, MAAR OOK OP ANDERE, BIJVOORBEELD ECONOMISCHE VERSCHIJNSELEN . . .

HET STABIELE STAAT MECHANISME, HOMEOSTASIE, GELDT VOOR ALLE ORGANISCHE SYSTEMEN ZOALS BIJVOORBEELD DE (MICROCOSMISCHE) PROTO PLASMATISCHE CEL, MENSEN EN DIEREN ALSOOK RELATIEVE META-SYSTEMEN, BESTAANDE UIT LEVENDE SUBSYSTEMEN, ZOALS NATIES, STATEN EN DE TOTALITEIT VAN HET LEVEN OP AARDE : WANT ALLES WAT ZE NODIG HEBBEN IS DE STABIELE STAAT, NU EN IN DE TOEKOMST . . .

WANNEER WE GLOBALISERING EN DE WERELD GEEST IN OGENSCHOUW NEMEN HEBBEN WIJ GESPROKEN OVER CULTURELE DIFFUSIE, EN DENKEN WE AAN CULTURELE DIFFUSIE DAN MOETEN WE OOK AAN VERSPREIDING VAN HET KAPITALISME DENKEN, ALS EEN DOMINANT ECONOMISCH SYSTEEM DAT VERDRIET EN GELUK BIJ DE MENS TEWEEG KAN BRENGEN . . .

DE GEEST VAN HET KAPITALISME , WAARIN WINST MAKEN VOOR ALLES GAAT, HEEFT DE MENS WAARSCHIJNLIJK VOORZIEN VAN AL DATGENE WAT ONZE HUIDIGE BESCHAVING ONDERSCHEID VAN HET STENEN TIJDPERK , ZOALS DE WONDEREN VAN DE MODERNE GENEESKUNDE , ONZE TECHNIEK EN OOK DE ATOOMBOM . . .

ZOALS MET ALLE VERSCHIJNSELEN IN DE WERKELIJKHEID, HEBBEN OOK DEZE MINSTENS ÉÉN TEGENGESTELDE EN HET BALANCEREN TUSSEN DEZE TEGENSTELLINGEN , VAAK TUSSEN TWEE SCHIJNBAAR ONMOGELIJKE KEUZEN, VORMEN HET VERHAAL VAN DE SLAVERNIJ VAN DE MENS . . . TUSSEN TEGENSTELLING MOETEN WIJ DE STABIELE STAAT ZOEKEN . . . DE VREDIGE STAAT . . .

HET IS HET WEZEN VAN HET KAPITALISME OM ALTIJD TE WILLEN EXPANDEREN, GEDREVEN DOOR HET WINST OOGMERK.

DAARDOOR WORDEN WOESTIJNEN IN GRAZIGE WEIDEN OMGEZET, WORDT LAND VEROVERD OP DE ZEE EN DE HEMEL BESTORMD DOOR ONZE GROTE STRAALVLIEGTUIGEN . . . EN DAN IS ER NATUURLIJK OOK DE WET VAN DE   VERMINDERENDE MEEROPBRENGSTEN . . . OM ONS ERVAN TE WEERHOUDEN WINST IN VERLIES TE LATEN OVERGAAN . . . TRIOMF IN TRAGEDIE . . .

BIJ HET ONTGINNEN VAN ONZE PLANEET OPPERVLAKTEN KOMT ER EEN MOMENT DAT VERDER UITBUITEN NIET LANGER WINSTGEVEND IS, ZONDER HEEL SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN.

VERGELIJKBARE PRINCIPES ZIJN VAN TOEPASSING OP HET BENUTTEN VAN ANDERE LEVENSVORMEN . . . HET REGENWOUD . . . DIEREN . . . EN OOK HET LEVEN VAN MENSEN . . . GEBRUIKEN VAN VOLKEREN . . .

BOSSEN EN VISSEN, ZELFS OLIFANTEN EN LEEUWEN, HEBBEN GEEN DOELTREFFENDE MANIER VAN ZELFVERDEDIGING, WANNEER MENSEN STELSELMATIG OP HUN VERNIETIGING UIT ZIJN . . . HIERVOOR ZIJN ZIJ AFHANKELIJK VAN ANDERE . . . GOEDAARDIGE MENSEN . . . MAAR MENSEN DIE ANDERE MENSEN UITBUITTEN . . . DAT IS EEN ANDER VERHAAL . . .

GELUKKIG KUNNEN MENSEN GELEID WORDEN DOOR GOEDAARDIGE HERDERS , DIE ONDER VEEL ANDERE DINGEN ... REKENING MOETEN HOUDEN MET DE WET OP DE VERMINDERENDE MEEROPBRENGSTEN . . . EN HET IS NA HET MAKEN VAN ALLE AFWEGINGEN DIE ZE KUNNEN BEDENKEN DAT GOEDAARDIGE HERDERS DE BESLISSINGEN NEMEN DIE UITEINDELIJK BOVEN KOMEN IN HUN PERSOONLIJKE GEWETEN, IN HET DONKERE BOS VAN DE WERKELIJKHEID, VAN WIE NIEMAND EEN COMPLETE KAART HEEFT . . .

DEZE KERSTMIS MEER DAN OOIT, BIDDEN WIJ, DAT ZIJ DE WIJSHEID EN KRACHT HEBBEN, DEZE ULTIEME BEGELEIDING TE AANVAARDEN , WELKE UIT HET DIEPSTE INNERLIJK MOET KOMEN , DAAR WAAR DE MENS ALLEEN WORDT BIJGESTAAN DOOR ZIJN EIGEN HART EN ZIEL . . .

van de medewerkers van www.gobalmind.info
vertaling Engels naar Nederlands door : webmaster j. a. sanyour

BACK

THIS CHRISTMAS ADDRESS HAS DIFFERENT LANGUAGES TO CHOOSE FROM:
flaguk.GIF (1206 bytes)  flagFRAN.gif (157 bytes)     flagGERM.gif (153 bytes)   flagspain.gif (593 bytes)   flag-italy.GIF (165 bytes)   flagportbraz.gif (279 bytes)

ZIE OOK :
OPEN ADRES AAN DE VERENIGDE NATIES 2005
ONZE MENSENRECHTEN