POLITIEKE CLIPBORD / POLITICAL CLIPBOARD

NEWSPAPER ARTICLES /  KRANTEN ARTIKELEN  &  HYPERLINKS

Globalmind address to the President of the United States

KRANTEN ARTIKELEN : LIBERALISERING VAN DE HUURPRIJZEN

#  NRC HANDELSBLAD : MEER EUTHANASIE DAN ELDERS IN EUROPA.  DUTCH DOCTORS PERFORM EUTHANASIA FROM 2 UPTO 30 TIMES MORE THEN THEIR COLLEQUES IN OTHER EUROPEAN COUNTRIES.

NRC : DE BEERPUT VAN DE ADVIESFRAUDE

IEDEREEN BESPIONEERT IN TIJDEN VAN CRISIS IEDEREEN.

IEDEREEN DEED MEE IN DE BOUWFRAUDE

# KENT NEDERLAND NOG WEL ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGEN?

# MEER EUTHENASIE IN NEDERLAND DAN IN ANDERE EUROPESE LANDEN
   MORE EUTHANESIA IN THE NETHERLANDS THEN IN ANY OTHER EUROPEAN COUNTRY.

VOLKSKRANT ARTIKEL : MEER ONTSLAGEN ONDER AMBTENAREN DOOR FRAUDE IN DE BOUW BIGGER THEN EXPECTED NUMBER OF CIVILSERVANTS FIRED IN BUILDINGFRAUDE CASES.

#  POLITICI MAKEN KARIKATUUR VAN PRIVACYBESCHERMING.

# STOP AFBRAAK SOCIALE HUURWONINGEN AMSTERDAM DUTCH NEWSPAPER ARTICLE: OF PLANNED SALE AND DEMOLITION FOR NEWBUILDING BUY APPARTMENTS, OF THE LARGEST PORTION OF THE   EXSISTING RENTAL HOUSING NOW OCCUPIED BY LOW INCOME FAMILIES IN AMSTERDAM.

# WESTERPARK SCHAFT OPEN MICROFOON AF.

# Val bestuur Amsterdam-Noord ingegeven door weerzin tegen PVDA.

# HOOFDSTAD WAS SPEELBAL VAN BOUWKAREL.

#  AMSTERDAM SCHULDIG AAN DEPORTATIE MINIMA.....

#  GEMEENTE WIL SOCIAAL WONINGBOUW VERKOPEN/TERUGBRENGEN..

# AMSTERDAM WIL BOEKEN BOUWFRAUDE.

# WONINGEN IJBURG EXTRA DUUR, SCHULD VAN GEMEENTELIJK GROND PRIJSBELEID.

#  INVLOED 'TWINTIG' VAN KOK ( EEN TE KLEINE GROEP HEEFT HET VOOR HET ZEGGEN)

#  RECHTERS 1  (AANTASTING ONAFHANKELIJKE POSITIE RECHTELIJKE MACHT)

#  RECHTERS 2  (AANTASTING ONAFHANKELIJKE POSITIE RECHTELIJKE MACHT)

#  RECHTERS 3 (AANTASTING ONAFHANKELIJKE POSITIE RECHTELIJKE MACHT)

#  ONGEBREIDELDE SAMENVOEGING VAN HUURWONINGEN (ZODOENDE ONTREKKING AAN DE
    HUURWET)

#  BUURTREGIE (NIEUWE WERKWIJZE VAN POLITIE & POLITIEK)

#  VERDRAG VAN NOORDWIJK. MENS EN NATUUR MOETEN WEER CENTRAAL STAAN IN DE ECONOMIE

# HUURDERS WILLEN GEEN KOOPWONING. STAATSSECRETARIS WIL HET VERKOPEN VAN
   HUURWONINGEN BEVORDEREN

#  COMMISSIE VOOR BEZWAREN IS NIET ONAFHANKELIJK.

KORPSCHEF WELTEN "RECHT OP PRIVACY IS SCHUILPLAATS VOOR HET KWAAD".

Clipboard

Home: sectie: Betrokkenen Overleg sloop- en nieuwbouw projecten Amsterdam

FrontPage: Global Mind & Global Brain Website

BACK